Hva er HMS rapportering?

 

Hva er et HMS system?
Et HMS system samler rapporter enkelt på ett sted.

 

 

 

Et HMS rapporterings system inneholder avvik og hva som må gjøres. Det inneholder også hva som har blitt gjort.

Ta initiativ, motiver og få i gang de ansatte med HMS arbeid.

Rapportering som dette kan gjelde for deg som jobber med farlig avfall, sjekk av bygninger og/eller personal velferd.

Vi kan produsere et verktøy som fungerer for deg.

Et rapport skjema kan se ut som dette: