GDPR
Hva er GDPR?
Add Your Tooltip Text Here
GDPR er en regulering i forhold til å sikre at personvern / data som knyttes til en konkret person blir ivaretatt på beste måte. Personopplysninger er opplysninger eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navnet ditt, adressen din, telefonnummeret, epost-adressen, IP-adressen din o.s.v. GDPR står for General Data Protection Regulation. Dette er viktig å vite for deg som driver bedrift og har en nettside. Behandlingsansvarlig Dette er deg og din virksomhet som er ansvarlig for behandlingen av persondata. Ingen andre. Databehandler Det kan være en leverandør som behandler persondata på vegne av dere. Det kan være BGWeb som drifter nettsidene eller MailChimp som drifter epost-listene.