sikkerhet

 Hva gjør du for å sikre deg dataangrep?

Dataangrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet.

I våre dager blir det mer og mer viktig å holde seg på oppdatert med software.

 

Vårt råd er!

 

  • Oppgrader alt av software i ditt datasystem.
  • Følg råd fra eksperter om hva du bør gjøre når du setter opp en ny webside.
  • Kommunikasjon via internett er viktig, dette forenkler samspill mellom deg og dine kunder.
    Derfor er det viktig at ditt datasystem fungerer som det skal, vedlikehold på nett må tas på alvor.
    Det er mange som er uheldig i en stress situasjon og får inn virus som skaper masse hodebry.

 

Er du beredt til å håndtere en krise?

Vi tar gjerne jobben sammen med deg for å evaluere dine rutiner.

Kontakt oss på telefon 45 24 62 50