intranet

Et intranett er en nettside eller et internt nettverk for en bedrift.
I et intranett er det kun de ansatte i bedriften som har tilgang.

sikkerhet

 Hva gjør du for å sikre deg dataangrep?